Tag Archives: babalık

Babamdan Aldığım Ders

Bu babalar günü de diğer tüm babalar günleri gibi içime dert oldu açıkçası. Babama hayranlık duyma dolayımıyla başlayan ilişk [...]

Mükemmel Ebeveynliğe Giden Altın Yol/da Yığılıp Kalmak

Kısacası, çocuk yetiştirme garip bir bilmece ya da labirentmiş gibi hissediyorum başından beri. [...]

Ah Babam

Ah karısını hep kadın, kızını hem kadın hem değil gören babam. [...]

Ben Bu Verilerin Neresindeyim?

Her şey yolunda dostlarım ve biz kapitalizm tarafından aldatılan, safdil kadınlarız. [...]