REÇEL

Afganistan Halkı İle Dayanışma ve Aksiyon Çağrısı

Havle Kadın Derneği tarafından Türkçe’ye çevirilen Musawah hareketinin çağrısını sizlerle paylaşıyoruz:

“Musawah hareketi olarak bu satırları Taliban’ın Kabul şehrini ele geçirmenin eşiğinde olduğu, hızla değişen bir ortamda yazıyoruz. Afganistan’daki kızkardeşlerimiz, ortaklarımız ve hak savunucularımız ile dayanışma içindeyiz. Afgan halkının uğradığı, son haftalarda giderek artan, haksızlıklara ve kötülüklere dehşetle tanıklık etmekteyiz. Müslüman feminist bir kuruluş ve dünya çapında Müslüman camiasında cinsiyet eşitliği ve adaleti hareketi için bir öncü olarak, Afgan kadınlarının ve kız çocuklarının şiddet ve kötülükten uzak bir hayat yaşamalarının önündeki kemikleşmiş engelleri çok iyi tanıyoruz.

Tüm farklılıklarıyla Afgan kadınları, onlarca yıllık savaşın; politik ve ekonomik istikrarsızlığın; temiz sudan güvenli sağlık hizmetlerine kadar bütün temel hizmetlerin tamamen çöküşünün; şiddeti cinsiyet adaleti ya da inanç adı altında meşrulaştıran yabancı güçlerin ve aşırılık yanlısı dindaşların ideolojik silahlanmalarının yarattığı tehlikeli kesişimde, bir ateş hattında kalmışlardır. Covid-19 pandemisinin yıkıcı etkileri de kadın, kız çocukları ve Afgan halkının içinde bulunduğu durumun sefaletini ve ağırlığını arttırmaktadır.

Alandaki paydaşlarımız ve hak savunucularımız, kadınların, çocukların ve en dezavantajlı grupların karşı karşıya kaldığı korkunç durumlardan haber veriyor. Bir hak savunucusu bize şunları iletti: “İnsanlar Kabil’e akın ediyor… Parklar, camiler, yatakhaneler yerlerinden edilmiş insanlarla dolu…” Gazetecilere ve Birleşmiş Milletler temsilcilerine göre, en son Taliban saldırısı sebebiyle yarım milyon insan yerinden edildi. Bu resmi rakamların yalnızca buzdağının görünen yüzü olduğunu biliyoruz.

Afgan kadınları ve kız çocukları bir kez daha yüzüstü bırakılıyor. Adalet ve eşitlik uğrunda Afgan kadınlarının ve halkının yaptığı onca trajik fedakarlık nafile… Bir Musawah ortağı bize şu bilgiyi verdi: “Bu sıralar Taliban intikam almaya geldi. Ellerinde aktivistlerin listeleri var ve ne zaman gücü ele geçirseler bu aktivistleri öldürüyorlar.” İnsan hakları koruyucularını ve onlarla ‘iş yapanları’ hedef alarak ve planlayarak öldürmeleri şüphesiz stratejik bir amaç güdüyor. Ortağımız şöyle devam ediyor: “Ciddi bir panik halindeyiz. Konsolosluklar kapalı, bu yüzden gitmek isteyen ve bunu maddi olarak karşılayabilenler bile bir yere gidemeyecek. Kayıp durumdayız, sersemledik ve acı çekiyoruz.”

Aktivistlerin yanında tüm Afganları korumak ve kollamak, uluslararası camia, Amerikan, İngilizce ve Afgan hükümetleri için ahlaki bir vazifedir. Bir hak savunucusu, birtakım risklerden dolayı anonim olmak şartıyla bize şunları söyledi: “Müdahil olan herkes bizi yüzüstü bıraktı. Hükümet, uluslararası camia, Müslüman ümmeti ve tabi ki de Taliban…”

Musawah ve ortakları, şu çağrıyı yapmaktadır:

  • Tüm sınır komşularının sınırları açmalarını ve kaçan sığınmacıların güvenle geçmelerini temin etmelerini istiyoruz.
  • Bu trajik insanlık yıkımına yol açan bu politik krizi çözmek ve bu çatışmaya cevap üretmek için sarf edilecek herhangi bir çabanın, Afgan kadınları ve yerli kadınları ana-paydaşlar ve koalisyon üyeleri olarak değerlendirmesini talep ediyoruz.
  • Tüm uluslararası kadın hareketlerini, şiddet ve baskıdan uzak bir hayat hakkı için mücadele eden herkesi, kendi hükümetleri ile görüşerek ve siyasi temsilcilerine yazarak/e-mail atarak Afgan kadınları ve halkının ihtiyaçlarını merkeze alan acil aksiyonlar almaları konusunda ısrarcı olmaya çağırıyoruz.
  • Afganistan’daki tüm kadın örgütlerine, güvenlik önlemleri ve afet yardımlarını desteklemek üzere oluşturulan Acil Aksiyon Fonu’nun [Urgent Action Fund for Women’s Human Rights in Asia & Pacific (UAF-A&P)] sağladığı sınırlı fonlara erişimleri olduğunu bildirmek isteriz.
  • Bu zor zamanlarda herkesin işin bir ucundan tutmaya çalıştığını görüyoruz. Hem bireysel hem de kurumsal bağışçılara Afganistan’daki kadınların ve insan hakkı koruyucularının güvenliğini temin etmek ve kaynak sağlamak amacıyla UAF A&P gibi örgütlerin çabalarını desteklemelerini istiyoruz. Onlara şu adresten ulaşabilirsiniz: https://www.uafanp.org

Musawah İletişim:

Huda Jawad, Co-Director- Exterior, huda@musawah.org

Fatima Qureshi, Communications Programme Officer, fatima@musawah.org

Kaynak: @musawahmovement

Yorum Ekle